Overenskomster

Teatrene i DTF er part i en række kollektive overenskomster, der dækker løn- og ansættelsesvilkår for de forskellige kunstner- og medarbejdergrupper på teatrene.

Her finder du de aktuelle overenskomster:

Der er ikke indgået kollektive overenskomster med sceneinstruktører, koreografer eller scenografer

Betty Nansen, Republique, Folketeatret, Østre Gasværk, Nørrebro Teater:
Overenskomst med Skuespillerforbundet – (pdf er på vej)
Overenskomst med Teknisk Landsforbund (TL) – (pdf er på vej)
Overenskomst med Dansk Musikerforbund – (pdf er på vej)

Odense, Aalborg og Aarhus Teater:
Overenskomst med Skuespillerforbundet  – (pdf er på vej)
Overenskomst med Teknisk Landsforbund (TL) – (pdf er på vej)
Overenskomst med Dansk Musikerforbund – (pdf er på vej)
Overenskomst med HK – (pdf er på vej)

Det Kongelige Teater:
Download fællesoverenskomst download-20
Download protokollat download-20

Grønnegårds Teatret følger de almindelige overenskomster, dog er der med Dansk Skuespillerforbund indgået en særlig aftale:
Download Grønnegårds Teatret overenskomst

CPH:Stage
DTF har (via forhandlingsudvalget) indgået en forsøgsaftale sammen med Dansk Skuespillerforbund og TIO om ansættelsesvilkårene for skuespillerne i forbindelse med gennemførelse af teaterfestivalen CPH:Stage. Forsøgsaftalen er forlænget til og med 2016. Download forsøgsaftale med CPH:Stage 2016