Danske Teatres Fællesorganisation

Danske Teatres Fællesorganisation, DTF, er en branche- og arbejdsgiverforening for de store producerende institutionsteatre i Danmark.

DTF’s medlemskreds producerer mere end 100 forestillinger hver sæson, som bliver set af mere end 1 million tilskuere hvert år. DTF’s medlemmer sikrer, at der vises scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i de mange smukke teatersale rundt om i landet, og at der føres teater og opera rundt på turné i hele landet.

DTF indgår aftaler på medlemmernes vegne – navnlig indenfor
rettighedsområdet – og rådgiver medlemmerne om fortolkning af
indgåede aftaler.

DTF yder endvidere medlemsrådgivning indenfor en række juridiske områder.

DTF varetager institutionsteatrenes interesser i forhold til myndigheder og politikere – uafhængigt af politiske interesser, såvel nationalt som internationalt.

DTF virker for at fremme samarbejdet mellem de mange aktører og organisationer på scenekunstområdet.