Samarbejde

DTF samarbejder med en række aktører på scenekunstområdet og sidder med ved en række af de centrale borde, hvor der diskuteres rettigheder, overenskomster, kvalitetsudvikling, uddannelsespolitik, internationalt samarbejde mv. på teaterområdet. DTF har udpegningsret til flere nævn, udvalg og bestyrelser. Herudover samarbejder vi med en række beslægtede organisationer på nationalt og internationalt plan, som fx Nordisk Teaterlederråd, Teatrenes Interesseorganisation, TIO, og Dansk ITI.

TIO – Teatrenes Interesseorganisation
Branche- og arbejdsgiverforening for de små og mellemstore teatre. DTF og TIO har mange fælles interesser og har indledt en mere organiseret dialog for at udveksle erfaringer og udvikle samarbejdet, både indenfor overenskomster og rettigheder, men også i forhold til det politiske system.

Dansk Skuespillerforbund
Organiserer skuespillere, dansere, operasangere og koreografer. Alle medlemsteatre har overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, dog ikke for så vidt angår koreografer. Derudover holder DTF og Dansk Skuespillerforbund løbende kontakt med hinanden i form af jævnlige kontaktmøder på formandsniveau.

Danske Sceneinstruktører
Organiserer danske sceneinstruktører. DTF-s medlemmer har ikke overenskomst med Danske Sceneinstruktører. Danske Sceneinstruktører udmelder årligt minimums honorarer. DTF’s medlemmer er ikke bundet af disse. Danske Sceneinstruktører og DTF har indledt en række dialogmøder for at drøfte og koordinere fælles holdninger og udfordringer.

Sammenslutningen af Danske Scenografer
Organiserer scenograferne i Danmark. DTF’s medlemmer har ikke overenskomst med Danske Scenografer. Danske Scenografer udmelder årligt minimumshonorarer. DTF’s medlemmer er ikke bundet af disse.

Dansk ITI
Arbejder for internationaliseringen af dansk scenekunst med den hensigt at understøtte kunstneriske og kulturelle møder på tværs af nationale grænser.

DTF er også repræsenteret i Det Faglige Udvalg for Teaterteknikeruddannelsen (v/ Lars Møller Rasmussen fra DkT)

Om internationalt samarbejde klik her