Rettighedsaftaler

Her finder du div. aftaler om rettigheder:

Den Nordiske Forlagsaftale
Indgået mellem Nordisk Teaterlederråd (NTLR) og Nordisk Forlægger Forening (bl.a. Nordiska ApS) om vilkår for teatrenes brug af og betaling for ikke-danske dramatiske værker. Den Nordiske Forlagsaftale. Download download-20

Hovedaftale med Danske Dramatikere
Hovedaftale mellem Danske Dramatikere og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Aarhus Teater om brug af og betaling for dansk dramatik. Download download-20

I forbindelse med teatrenes opførelse af forestillinger, vil der oftest være involveret både musik, dramatiske tekster, scenografier, iscenesættelse, m.v. Da både skabende og udøvende kunstnere er beskyttet af Ophavsretsloven, og der i denne er fastlagt særlige regler for udnyttelse af ophavsmændenes værker/præstationer, er det vigtigt at være opmærksom på disse regler. KODA, Gramex, Copy-Dan m.fl. er såkaldte forvaltningsorganisationer, der, på vegne af rettighedshaverne, opkræver betaling for fx teatrenes brug af beskyttede værker/præstationer.

KODA
Indtil 2010 eksisterede der en aftale mellem KODA (på vegne af komponisterne) og DTF om teatrenes brug af eksisterende musik på teatrene. Denne aftale blev opsagt af KODA, og der findes nu kun et sæt retningslinjer udarbejdet ensidigt af KODA. Retningslinjerne beskriver, hvornår KODA kan licensere musik (at der med frigørende virkning kan betales for udnyttelse af værkerne til KODA), og hvornår der skal indhentes tilladelse direkte fra rettighedshaverne (komponisterne eller de forlag, der repræsenterer komponisterne) og ske betaling direkte til disse. KODA-aftale Download download-20

GRAMEX
I forhold til GRAMEX, der repræsenterer de udøvende kunstnere (musikere) og pladeproducenterne, har DTF i efteråret 2013 indgået en samlet aftale på medlemmernes vegne om teatrenes brug af indspillet musik. Aftalen er indgået sammen med TIO. Aftalen fastsætter et årligt abonnementsbeløb for brug af indspillet musik til teaterforestillinger og børneteaterforestillinger og fastsætter afregningstakster for brug af musik til balletter, musicals m.v. Download Gramexaftalen download-20 Download vejledning download-20

Spørgsmål til de forskellige rettighedsområder og aftaler kan rettes til DTF’s konsulent, Marianne Thorsen: dtf@dansketeatre.dk