Love & Regler

Her finder du diverse love og regler af relevans for DTF’s medlemmer:

Lov om scenekunst: Download download-20

Lov om ændring af lov om scenekunst: Download download-20

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud: Download download-20

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet: Download download-20

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser: Download download-20

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kgl. Teater og Kapel: Download download-20

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde: Download download-20

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver: Download download-20