Internationalt

Nordisk Teaterlederråd
DTF er medlem af Nordisk Teaterlederråd (NTLR), som er en uformel forening bestående af repræsentanter fra de nordiske landes teaterorganisationer, svarende til DTF. NTLR er part i forlagsaftalen indgået med Den Nordiske Forlæggerforening.
Der holdes møder i NTLR ca. to gange om året med deltagelse både teaterchefer og sekretariatsansatte fra de nordiske teaterorganisationer. På møderne foregår der informations- og erfaringsudveksling i forhold til både kulturpolitiske emner og spørgsmål af fælles interesse i forhold til overenskomster, ophavsret m.v. Møderne afholdes på skift i de forskellige medlemslande.

PEARLE*
DTF er medlem af den europæiske arbejdsgiverorganisation PEARLE *– Performing Arts Employers Association League Europe – der på vegne af medlemsorganisationerne varetager arbejdsgiverinteresser på europæisk plan blandt andet i forhold til EU kommissionen. PEARLE* er høringspart i forhold til de mange EU-initiativer på kultur- og arbejdsmarkedsområdet.
PEARLE består af 45 medlemsorganisationer, der dækker mere end 4500 kulturinstitutioner i Europa – f.eks. teatre, operahuse, musikensembler, balletkompagnier m.v.
DTF deltager i to årlige møder i PEARLE*-regi, som medlemslandene skiftes til at være værter for.

PEARLE* møde, Helsinki, maj 2014: Download Action Points download-20

PEARLE* møde, Hamburg, juni 2015:  Download referat  download-20

Materiale fra PEARLE-konferencen kan findes på dette link Dropbox

Desuden kan PEARLEs årsberetning /Aktivitets rapport for 2014 findes på dette link http://www.pearle.ws/_cms/files/file_sys_Publications_Bijlage_Engels_45.pdf