Info

Danske Teatres Fællesorganisation

Danske Teatres Fællesorganisation er en branche- og arbejdsgiverforening for de store producerende institutionsteatre og turnerende teatre i Danmark. Det vil sige Det kgl. Teater, de 3 landsdelsscener, de 5 teatre under Det Københavnske Teatersamarbejde foruden Den Jyske Opera og Grønnegårds Teatret. Se DTF’s medlemmer her

DTF indgår aftaler på medlemmernes vegne indenfor rettighedsområdet, det vil sige aftaler med Nordisk Forlægger Forening, KODA og GRAMEX m.fl. Se om DTF’s aftaler på rettighedsområdet her

Foreningen holder en årlig generalforsamling og et årligt sommermøde for medlemmerne, hvor teatrenes kunstneriske, faglige, politiske og økonomiske udfordringer drøftes og udvikles. Medlemmerne repræsenteres på disse møder af deres kunstneriske og administrative ledelser.

DTF indgår kollektive overenskomster på vegne af medlemmerne. Grupper af medlemmer indgår forhandlingsaftaler, som fastlægger DTF’s mandat. DTF samarbejder med Det Københavnske Teatersamarbejde om sekretariatsbistand i forbindelse med forhandling og indgåelse af kollektive overenskomster. Alle gældende overenskomster for DTF’s medlemmer finder du her

DTF yder endvidere medlemsrådgivning indenfor en række juridiske områder.

DTF varetager institutionsteatrenes interesser i forhold til myndigheder og
politikere – uafhængigt af politiske interesser, såvel nationalt som internationalt.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer.
Den daglige ledelse og de daglige opgaver varetages af formanden, en konsulent og en sekretær. Kontakt DTF her

Foreningens vedtægter finder du her. Download download-20

DTF yder endvidere medlemsrådgivning indenfor en række juridiske områder.

DTF virker for at fremme samarbejdet mellem de mange aktører og organisationer på scenekunstområdet.