Andre aftaler

Klassikerordningen
Klassikerordningen er en service til alle medlemmer, hvor man kan indberette, hvilke klassikere man overvejer at opføre. Oplysningerne er fortrolige og sendes til Helle Bronée på hebr@dansketeatre.dk, som varetager formidlingen mellem de teatre, som måtte have sammenfaldende ønsker.
Vedtægter til download Download download-20

Retningslinjer for sikkerhed i forbindelse med teaterproduktioner, som udarbejdet i samarbejde med Dansk Skuespillerforbund.
Download her download-20